Appendix A - Tuition Fees 2013-2014.pdf
  
7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon
Appendix A - Tuition Fees 2014-2015.pdf
  
7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon
Appendix A - Tuition Fees 2015-2016 - 2015 Fall Term.pdf
  
10/23/2015 11:01 AMReeve, Anna-Lisa10/23/2015 10:43 AMReeve, Anna-Lisa
Appendix A - Tuition Fees 2015-2016 - 2016 Winter Term as of 16 02 11.pdf
  
2/12/2016 9:51 AMReeve, Anna-Lisa2/12/2016 9:51 AMReeve, Anna-Lisa
Appendix A - Tuition Fees 2016-2017 - 2016 Fall Term.pdf
  
7/12/2016 4:51 PMReeve, Anna-Lisa7/12/2016 4:51 PMReeve, Anna-Lisa
Appendix A - Tuition Fees 2017-2018 - 2017 Fall Term AMENDED.pdf
  
12/7/2017 2:48 PMBouliane, Nicole12/7/2017 2:47 PMBouliane, Nicole
Appendix A - Tuition Fees 2017-2018 - 2017 Fall Term.pdf
  
4/26/2017 9:50 AMBouliane, Nicole4/26/2017 9:48 AMBouliane, Nicole
Appendix A - Tuition Fees 2018-2019 Fall Term.PDF
  
3/22/2018 9:20 AMBouliane, Nicole3/22/2018 9:20 AMBouliane, Nicole
Appendix A - Tuition Fees 2019-2020.pdf
  
3/15/2019 9:25 AMKiedyk, Tracy3/15/2019 9:23 AMKiedyk, Tracy
Appendix A - Tuition Fees 2020-2021.pdf
  
2/25/2020 11:01 AMKiedyk, Tracy2/25/2020 11:01 AMKiedyk, Tracy
Appendix A - Tuition Fees 2021-2022.pdf
  
2/25/2021 2:24 PMKiedyk, Tracy2/25/2021 2:24 PMKiedyk, Tracy
Appendix A - Tuition Fees 2022-2023.pdf
  
3/15/2022 9:47 AMMooy, Courtenay3/15/2022 9:47 AMMooy, Courtenay
Appendix A - Tuition Fees 2023-2024.pdf
  
4/12/2023 11:26 AMMooy, Courtenay4/12/2023 11:26 AMMooy, Courtenay
Appendix A - Tuition Fees 2024-25.pdf
  
2/15/2024 12:30 PMMooy, Courtenay2/15/2024 12:30 PMMooy, Courtenay
Board Bylaws.pdf
  
7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon
Board Finance Audit Committee.docx
  
7/12/2014 12:38 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:38 AMMulenga, Leon
Board Policy President Compensation.pdf
  
7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon
Executive Compensation Reporting.pdf
  
7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon7/12/2014 12:50 AMMulenga, Leon
Tuition 2015-2017_International fees_Final 29Sept2015.pdf
  
1/21/2016 1:24 PMReeve, Anna-Lisa1/21/2016 1:24 PMReeve, Anna-Lisa